CASEI PLUS- 20 kg

Kalijev kazeinat razvit za uporabo pri oksidacijah in madeirizaciji pri moštih (belih in rose).