Encimi LAFAZYM 600 XL ICE- 0,30 kg (ZELO PRIMEREN ZA FLOTACIJO)

Posebej prilagojen za bele mošte, katerih sortna značilnost je, da se težko razsluzijo (Traminec, Sivi
pinot…).