MICROCOL CL-G- 25 kg (kalcijev bentonit)

Naravni bentonit s prevladujočim kalcijem iz gline Montmorillonite posebej prirejen in pripravljen v družbi LAFFORT za proizvodnjo vina.