SK-Priključni modul HSE01

Priključni modul služi za povezavo komponent temperaturne regulacije.

Funkcije priključnega modula HSE01:
priklop temperaturnega regulatorja SPR8,
priklop motornega ali magnetnega ventila,
krmiljenje črpalke hladilnega/grelnega sistema glede na stanje ventila,
priklop na računalniški sistem za nadzor in upravljanje temperaturnega regulatorja SPR8.