Črpalka SCHNEIDER Reform B 5000+10000 l/h, 380V, z bypassom

1832.3796 € / KOS