Črpalka SCHNEIDER Reform B 7500+15000 l/h, 380V, z bypassom

2198.3973 € / KOS