Kisline

VINSKA KISLINA LAFFORT- 1 kg

VINSKA KISLINA LAFFORT- 25 kg

CITRONSKA KISLINA LAFFORT- 1 kg

CITRONSKA KISLINA LAFFORT- 25 kg

MLEČNA KISLINA LAFFORT 12 Kg

JABOLČNA KISLINA LAFFORT 25 kg