AdBlue dodatek- 10 L

* Nestrupen
* Nevnetljiv
* Biološko razgradljiv
* Po predpisih o prevozih ADR (cesta), RID (železnica), ADNR (celinska plovba), IMDG (pomorska plovba) ni nevarna snov
* Omogoča skladnost z emisijskimi standardi Euro 4, Euro 5 in Euro 6
* Brez vpliva na vzdrževanje in intervale menjave olja
* Razred ogroženosti vode 1
* Bistra 32,5% raztopina sečnine
* Izdelano v skladu z ISO22241
* Za vozila s SCR tehnologijo
* Jedko (napada kovino)
* Izhlapi nad 80 ° C
* Zamrzne pri -11 ° C, pod katerim AdBlue® kristalizira