SILIGEL- 1.2 kg (kremenčevo čistilo)

Izboljšuje učinkovitost čiščenja: flokulacija in usedanje.
Preprečuje preveliko čiščenje.