Ovijalke za bale

Ovijalec za okrogle bale KUHN RW 1110 M

Ovijalec za okrogle bale KUHN RW 1110 C

Ovijalec za okrogle bale KUHN RW 1200 M

Ovijalec za okrogle bale KUHN RW 1200 C

Ovijalec za okrogle bale KUHN RW 1410 M

Ovijalec za okrogle bale KUHN RW 1410 C

Ovijalec za okrogle bale KUHN RW 1610 M

Ovijalec za okrogle bale KUHN RW 1610 C

Ovijalec za okrogle bale KUHN RW 1810