Črpalka SCHNEIDER Reform B 10000 l/h, 380V, z bypassom

1264.33 € / KOS