Pripomočki za analizo vina

Refraktometer 3 skale

SO2 reagent 100 ml

Reagent za merjenje kisline 250 ml

Epruveta za merjenje žvepla in kisline

Modra raztopina 1/3 N- 500 ml

SO2 reagent REBELEIN 11- 500 ml

SO2 reagent REBELEIN 22- 500 ml

SO2 reagent REBELEIN 33- 500 ml

SO2 reagent REBELEIN 44- 500 ml

SO2 reagent REBELEIN 55- 500 ml

Natega steklena 0,2 L

Merilni valj PP 30 ml

Merilni valj PP 150 ml

Merilni valj SAN 400 ml

Erlenmajerica široko grlo 100 ml

Erlenmajerica široko grlo 250 ml

Alkoholmeter 0-100 Vol. s termometrom

Merilni vrč PP 0,5 l s skalo

Merilni vrč PP 1 l s skalo

Merilni vrč PP 2 l s skalo

Merilni vrč PP 3 l s skalo

Merilni vrč PP 5 l s skalo

INOX vedro 8,5 l

INOX vedro 12,3 l s skalo