Refraktometer 3 skale

Ročni refraktometer za določanje vsebnosti sladkorja v vinu, moštu in soku. Trojna skala omogoča odčitek v treh različnih enotah sladkorne stopnje.
Amatersko zadovoljiva natančnost meritev.
Priročno pakiranje.
PODROČJE UPORABE: Iz trojne skale se lahko odčita: °Oe (sladkorna stopnja v moštu), % Brix (saharozni masni procent), Babo (sladkorna stopnja v moštu).